Odborná ochrana zbierkových predmetov

Autor: Zostavila: Mgr. Barbora Vašková

Vydalo Slovenské technické múzeum v spolupráci so Slovenským národným múzeom s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR pre Zväz múzeí na Slovensku. Zborník príspevkov z konferencie Odborná ochrana zbierkových predmetov, Bratislava, 20. – 21. október 2010

Odborná ochrana zbierkových predmetov
Cena bez DPH: 0,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 0,50 €