Rimania a Slovensko. Katalóg výstavy

Editor: Juraj Kucharík

Autori textov: Igor Bazovský, Kristián Elschek, Marek Gere, Katarína Harmayová, Juraj Kucharík, Ľudovít Mathédesz, Margaréta Musilová, Ján Rajtár, Jaroslava Schmidtová, Boris Stoklas, Vladimír Turčan, Vladimír Varsik

Katalóg k výstave Rimania a Slovensko je výpravnou publikáciou s rozsahom 336 strán o rímskom období na území Slovenska. Textová časť katalógu pozostáva z jedenástich prehľadových štúdii, v ktorých autori v rozšírenej forme reflektujú nosné témy výstavy. Štúdie dopĺňajú súčasné fotografie a fotografie dokumentujúce výskumy lokalít, mapy a pôdorysy stavieb. Katalógová časť predstavuje 241 predmetov inštalovaných vo výstave a tiež súbory predmetov - inventáre tzv. kniežacích hrobov Zohor 5 a 6 či vybrané depoty mincí. Predmety sú doplnené o popisy, náleziská, rozmery a datovania. Takmer 30 vybraných predmetov obsahuje rozšírené texty s podrobným opisom. Predmety sú predstavené prostredníctvom kvalitných fotoreprodukcii. Texty katalógu pripravilo dvanásť autorov zo SNM – Historického múzea, SNM – Archeologického múzea, Archeologického ústavu SAV, Múzea mesta Bratislavy, Podunajského múzea v Komárne a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Prešiel recenzným konaním dvoch odborných recenzentov, archeológov z Univerzity Komenského a Masarykovej univerzity. Katalóg vyšiel súbežne v slovenskom a anglickom jazyku.

Rozsah: 336 strán

Vydavateľ: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

Rok vydania: 2021

ISBN: 978-80-8060-513-1

Obsah

 • A Textová časť
 • KUCHARÍK, Juraj: Slovensko v susedstve Rímskej ríše
 • MUSILOVÁ, Margaréta: Rímske stopy na akropole keltského oppida v Bratislave
 • SCHMIDTOVÁ, Jaroslava – MATHÉDESZ, Ľudovít: Rímsky vojenský tábor Gerulata
 • HARMADYOVÁ, Katarína: Devín v rímskej dobe
 • RAJTÁR, Ján: Markomanské vojny
 • RAJTÁR, Ján: Rímsky kastel v Iži
 • BAZOVSKÝ, Igor: Susedia Germáni
 • VARSIK, Vladimír: Rímske rezidencie pre germánskych veľmožov
 • TURČAN, Vladimír: Antická rezidencia a hospodársky dvorec v Stupave
 • STOKLAS, Boris: Svedectvá mincí
 • KUCHARÍK, Juraj: Prehľad o bádaní rímskej doby na Slovensku v minulosti a prezentácia rímskeho kultúrneho dedičstva
 • B Katalógová časť
Rimania a Slovensko. Katalóg výstavy
Cena bez DPH: 18,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 18,00 €