Zborník SNM História 56

Autor: kolektív autorov

Hlavnou témou najnovšieho čísla zborníka HISTÓRIA, č. 56, roč. CXX/2019 (Vyd. Bratislava : SNM, 2021, 147 s.) je November´89 ako medzník v rozvoji slovenského a českého múzejníctva (osobitne štúdia Jana Doláka) a postoj k budovaniu múzeí totalitných režimov či múzeí obetí komunizmu v post-komunistických krajinách (Maďarsko, Rumunsko, Litva, Nemecko, Slovensko), nechýba ani reflexia nad formou vystavovania súčasných dejín v kontexte socialistických pamätníkov vo verejnom priestore (Michal Kurz). V druhej časti publikácie, ktorá je venovaná výskumu, ochrane a správe zbierok zaujme rozsiahla štúdia o byzantskej výšivke sekundárne aplikovanej na kazule v Dóme sv. Alžbety v Košiciach od kolektívu autorov (Hasalová, Eva – Piatrová, Alena – Krivda, Andrej) či proces prípravy zbierkových predmetov z papiera na výstavu N´89 – Cesta k slobode (Lalíková, Nina – Luprichová, Zuzana). Publikáciu dopĺňa detailná správa o medzinárodnej vedeckej konferencii Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po, ktorá sa konala v roku 2019 na pôde SNM – Historického múzea, ale aj recenzie výstav a aktivít múzea. Číslo uzatvára spomienka na vzácne osobnosti slovenského múzejníctva, dlhoročné odborné pracovníčky SNM - Historického múzea, ktoré nás opustili v priebehu roku 2020 (PhDr. Magdaléna M. Zubercová a PhDr. Irena Pišútová, CSc.). Hlavná redaktorka zborníka História: Alena Piatrová.

Zborník SNM História 56
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €