Denárius 6/2017

Obsah

 • Marek Budaj - Radoslav Čambal:Päť mincí typu Roseldorf/Nemčice z okolia Trnavy
 • Boris Stoklas: Dve nové rímske koloniálne mince z juhozápadného Slovenska
 • Boris Stoklas: Nález neskororímskej mince z Bratislavy-Devína
 • Marián Samuel - Ján Hunka: Nález falošného anonymného denára z Novej Dedinky
 • Róbert Ujszászi: Přemysl Otakar alebo Oto Wittelsbach? - denár považovaný za neznámy
 • Martin Furman: Osudy vzácneho pokladu mincí z Pácu
 • Marián Samuel - Ján Hunka: Minca Ľudovíta Veľkého z kláštora na Zobore v Nitre
 • Marek Budaj: Malý nález mincí z Marhátu z čias Bethlenovho povstania
 • Vojtěch Brádle: Uherské stříbrné zemské mince v českých hromadných nálezech z druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století
 • Tomáš Janura: Numizmatická zbierka barónky Anny Márie Hellenbachovej
 • Marián Samuel - Ján Hunka: Niekoľko mincí z výskumu severozápadného nádvoria Bratislavského hradu
 • Ján Hunka: Poklad mincí z Považskej Teplej
 • Daniel Haas Kianička: Propaganda na medailách z prvej svetovej vojny
 • Zbyšek Šustek: Zvýhodnenie príslušníkov Ministerstva národnej bezpečnosti, príslušníkov Pohraničnej stráže a Vnútornej stráže v rámci tajných opatrení súvisiacich s peňažnou reformou v roku 1953
Denárius 6/2017
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €