Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi ZÁCHRANCOVIA ŽIDOV POČAS HOLOKAUSTU NA SLOVENSKU II. M -Z

Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi je dielom pripravovaným Múzeom židovskej kultúry v Bratislave v spolupráci s izraelským múzeom Jad Vašem niekoľko rokov. Prináša v druhom zväzku slovenskému čitateľovi príbehy ocenených Slovákov, ktorí zachraňovali Židov počas druhej svetovej vojny, v období Holokaustu pokračovaním v abecednom poradí priezvisk od písmena M po písmeno Z. Pojem Spravodlivých medzi národmi pochádza z Babylonského Talmudu, ktorého edícia bola dovŕšená v 6. storočí o. l. Do hovorového jazyka jednotlivých krajín začal prenikať v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, keď múzeum Jad Vašem začalo s udeľovaním tohto vyznamenania osobám, ktoré zachraňovali Židov počas holokaustu a riskovali pritom vlastné životy. Aj v jeho pôvodnom znení tento výraz vyjadroval uctenie si prejavu ľudského vzťahu Židov k „inorodým“ prostredníctvom slova alebo činu.

Obsah

  • Zväzok II. M-Z, v abecednom poradí podľa priezviska záchrancu zoradené príbehy záchrany.
Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi ZÁCHRANCOVIA ŽIDOV POČAS HOLOKAUSTU NA SLOVENSKU II. M -Z
Cena bez DPH: 18,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 18,00 €