Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Autor: Dušan Škvarna a Beáta Mihalkovičová

Publikácia približuje nielen Ľudovíta Štúra ako sociálneho reformátora významného v rámci strednej Európy a jedinečného pre Slovensko, ale aj počiatočnú fázu modernej slovenskej histórie, ústiacej do našej súčasnosti. Skrátený a mierne obmenený text stálej expozície múzea.

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
Cena bez DPH: 8,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,00 €