Zborník SNM 2015 Archeológia Supplementum 9, Zborník na pamiatku PhDr. Jozefa Paulíka, CSc.

Zborník na pamiatku významného archeológa PhDr. Jozefa Paulíka, CSc. Štúdie a vedecké príspevky slovenských a zahraničných archeológov

Obsah

 • Juraj Bartík, Dagmar Pávová – bibliografia prác Jozefa Paulíka
 • Titus Kolník – namiesto nekrológu niekoľko osobných spomienok
 • Beata Egyházy-Jurovská – PhDr. Jozef Paulík, CSc. a Slovenské národné múzeum
 • Jozef Bátora – silicitové dýky z Plaveckého Podhradia a Dolného Lopašova
 • Zdeněk Farkaš – tri medené čepele z eneolitu juhozápadného Slovenska
 • Gabriel Nevizánsky, Péter Prohászka – k počiatkom výskumu eponymnej lokality Maďarovskej kultúry v 60. rokoch 19. storočia
 • Pavol Jelínek – sladkovodné lastúrniky a ich symbolika v Maďarovskej kultúre
 • Mária Novotná, Petr Novák – porušené sídlisko stredodunajských popolnicových polí v Suchej nad Parnou
 • Juraj Bartík, Róbert Bača – bronzové meče zo Záhoria
 • Etela Studeníková – Dom mŕtveho z obdobia popolnicových polí v Janíkoch – Dolných Janíkoch
 • Vladimír Mitáš, Dana Marková – Pohanský hrad v Kotmanovej v kontexte súvekých hradísk kultúrneho komplexu juhovýchodných popolnicových polí s rovnakým a podobným toponymom
 • Ilon Gábor – depot súčastí kroja z neskorej doby bronzovej z katastra obce Ménföcsanak
 • Ladislav Veliačik – dve pozoruhodné tepané bronzové nádoby
 • Tiberius Bader – hroty kopijí na skalných vyobrazeniach v jaskyni Nucu, Rumunsko
 • Ondrej Oždáni – bronzový terč z obce Kravany nad Dunajom
 • Tomáš Zachar – poznámky k rekonštrukcii štítu z mladšej doby bronzovej zo Zvolena-Balkánu
 • Alena Šefčáková – praveké rituálne masky z ľudských lebiek – nález z Bratislavy-Devína na Slovensku
 • Radoslav Čambal – železné predmety z neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej z Čvirigovca
 • Július Vavák – loďkovitá spona z výšinného sídliska vo Svätom Jure
 • Eva Ďurkovičová – topografické poznatky o mikroregiónoch v okolí dnešnej Bratislavy a Šoprone v staršej dobe železnej
 • Gertrúda Březinová, Michal Cheben, Matej Ruttkay, Marek Vojteček – dve sídliská z doby laténskej v Hornom Požitaví
 • Vladimír Turčan – antropomorfná germánska plastika z Trnavy
 • Igor Bazovský – Rímska dolabra vybagrovaná z Dunaja
 • Katarína Harmadyová – výskum v krypte kostola v Bratisalve - Devíne
Zborník SNM 2015 Archeológia Supplementum 9, Zborník na pamiatku PhDr. Jozefa Paulíka, CSc.
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €