Zborník SNM 2016 Archeológia Supplementum 11

Autor: SNM-Archeologické múzeum

• Bazovský, Igor / Egyházy-Jurovská, Beáta: Bibliografia prác Magdy Pichlerovej
• Egyházy-Jurovská, Beáta: Spomienka na PhDr. Magdu Pichlerovú
• Stegmann-Rajtár, Susanne: Polstoročie od objavenia mohylníka v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách
• Čambal, Radoslav – Milo, Peter – Murín, Igor: Geofyzikálny prieskum mohýl v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách
• Farkaš, Zdeněk – Gregor, Miloš: K otázke niektorých kamenných brúsených nástrojov z Bratislavy-Devína
• Bartík, Juraj – Bazovský, Igor – Jelínek, Pavol – Šefčáková, Alena: Osídlenie Bratislavy-Rusoviec v staršej dobe bronzovej
• Kozubová, Anita – Armringe aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur in Chotín
• Daňová, Miroslava: Rímske prstene z Gerulaty (Nálezy z výskumov Ľ. Kraskovskej a M. Pichlerovej v novom svetle)
• Janek, Tomáš: A New Insigh into Problematic of Roman Building Terracota von Bratislava-Rusovce
• Schmidtová, Jaroslava – Mathédesz, Ľudovít: Nové nálezy jednotky piatej kohorty Lucensium
• Gabler, Denes: Terra sigillaten in der römischen Siedlung Visegrád-Lepence
• Kuzmová, Klára – Musilová, Margaréta: Terra sigillata v nálezových kontextoch z historického jadra Bratislavy (výskumy v rokoch 1986-1996)
• Elschek, Kristián: Faléra Jupitera Ammona, plastika Sarapisa a ataša Siléna
• Rajtár, Ján: Olovená votívna plastika Merkúra z Hurbanova
• Turčan, Vladimír: Poznámky k severnému predpoliu Gerulaty
• Varsik, Vladimír – Kolník, Titus: Prstene a náramky z Cíferu-Pácu

Zborník SNM 2016 Archeológia Supplementum 11
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €