Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi ZÁCHRANCOVIA ŽIDOV POČAS HOLOKAUSTU NA SLOVENSKU I. A -L

Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi je dielom pripravovaným Múzeom židovskej kultúry v Bratislave v spolupráci s izraelským múzeom Jad Vašem niekoľko rokov. Prvý krát prináša slovenskému čitateľovi príbehy ocenených Slovákov, ktorí zachraňovali Židov počas druhej svetovej vojny, v období Holokaustu. Pojem Spravodlivých medzi národmi pochádza z Babylonského Talmudu, ktorého edícia bola dovŕšená v 6. storočí o. l. Do hovorového jazyka jednotlivých krajín začal prenikať v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, keď múzeum Jad Vašem začalo s udeľovaním tohto vyznamenania osobám, ktoré zachraňovali Židov počas holokaustu a riskovali pritom vlastné životy. Aj v jeho pôvodnom znení tento výraz vyjadroval uctenie si prejavu ľudského vzťahu Židov k „inorodým“ prostredníctvom slova alebo činu.

Obsah

  • Zväzok I. A - L, v abecednom poradí podľa priezviska záchrancu zoradené príbehy záchrany
Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi ZÁCHRANCOVIA ŽIDOV POČAS HOLOKAUSTU NA SLOVENSKU I. A -L
Cena bez DPH: 17,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 17,00 €