Úsmevy a slzy

Kniha sprístupňuje našej čitateľskej verejnosti osobné spomienky hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského (1881-1958) písané na sklonku života. Prvé posthumné vydanie, takisto i druhé (storočnica), však boli poznamenané cenzúrou. Schneider-Trnavský mal okrem hudobného nadania aj veľký dar slova, jeho rozprávanie je nielen pútavé, ale i vtipné, plné espritu a šarmu. Dôležitý je najmä fakt, že sú to osobné spomienky, ktoré vypovedajú nielen o atmosfére doby, ale predovšetkým o mnohých osobnostiach našej i stredoeurópskej kultúry, s ktorými bol v kontakte a ktoré sú jedinečné nielen obsahom, ale i formou spracovania. V jeho pozostalosti sa zachovalo viacero literárnych prác, väčšinou príležitostných, ktoré venoval osobnostiam kultúrneho života (napr. K. Bendová, G. Dusík, L. Rajter, L. Holoubek, E. Rigler-Skalický, M. Moyzes) alebo útvarov svojráznym spôsobom reflektujúcich procesy vývoja našej kultúry, ktoré pôvodné vydania obohacujú. Dokresľujú dobu a prezrádzajú postoj umelca nepodľahnúceho vplyvu aktuálneho politického diania, sú zároveň i potvrdením dôležitosti stabilného hodnotového rebríčka človeka. Súčasťou príloh je i slovníček osobností v uvádzaných texte spojený s menným registrom.

Úsmevy a slzy
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €