Z cechovej truhlice. Cechové pamiatky na Slovensku

Obsah

  • Z histórie remeselníckych cechov na území dnešného Slovenska
  • Cechová hierarchia
  • Náboženský život v cechoch a charitatívna činnosť cechov
  • Najrozšírenejšie cechové remeslá
  • Cechové štatúty a písomné pamiatky
  • Cechové pečatidlá
  • Zvolávacie tabuľky
  • Cechové truhlice
  • Cechové nábdoby
  • Literatúra
Z cechovej truhlice. Cechové pamiatky na Slovensku
Cena bez DPH: 16,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 16,00 €