Ako sa meral čas

Autor: Machajdíková, Elena

Katalóg k rovnomennej výstave Ako sa meral čas sprostredkováva prehľad o tvorbe a výskyte rukopisných a tlačených kalendárov od stredoveku až po súčasnosť s dôrazom na územie dnešného Slovenska. Slovom aj obrazom ponúka predstavu o vzniku a vývine kalendárovej tvorby od počiatkov, s dôrazom na dnešné územie Slovenska, či už na Slovensku vydávanej alebo na Slovensko dovezenej. Tému dopĺňajú rukopisy a tlače súvisiace s kalendármi a ich tvorbu, napríklad odborné astronomické tlače najvýznamnejších astronómov svojej doby, meracie prístroje, slnečné, mechanické hodiny a hodinové stroje, vzácne glóbusy s vyobrazením hviezdnej oblohy či hviezdne glóbusy, hviezdne mapy, výtvarné diela s motívom denných a ročných období, prírodných živlov a pod. Publikácia ponúka aj informácie o histórii hodín a niektorých typoch datovania, ako aj iné kalendárne systémy, napríklad kalendár francúzskej revolúcie, alebo židovské a pravoslávne kalendáre z 19. a 20. storočia.

Ako sa meral čas
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €