Acta Judaica Slovaca 16, 2010

Publikácia obsahuje články so židovskou tématikou.

Obsah

  • JELÍNEK, Ješajahu A.:
  • RAGAČ, Radoslav: Počiatky pôsobenia Štátnej správy stavby ubikácií pre Židov v Seredi v archívnych dokumentoch
  • POKREIS, Barbora: Zdravotná starostlivosť v pracovnom a koncentračnom tábore Sereď
  • FATRAN, Juraj: Spomienky na Sereď
  • MEŠŤAN, Pavol: Národnostné menšiny a postavenie Židov ako etnika v Uhorsku a na Slovensku od prelomu 19. A 20. storočia po rok 1938
  • Pokreis, Hildegarda: Židia na Univerzite Komenského v Bratislave v období 1920 – 1940
  • Švantnerová, Jana: O histórii pojmu „židovské umenie“ a nástrahách rasovej interpretácie dejín umenia
  • STACHO, Ľubo: Medzi minoritou a majoritou
Acta Judaica Slovaca 16, 2010
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €