Múzeum 2/2011

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • ŠTEFCOVÁ, Petra: Nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví
  • VIZÁROVÁ, Katarína – JABLONSKÝ, Michal – REHÁKOVÁ, Milena – PODUŠELOVÁ, Gabriela – LALÍKOVÁ, Nina: Potreba zavedenia masových technológií pri odbornej ochrane zbierkových predmetov
  • HUBÁČEK. Zdeněk: Ochrana muzejních sbírek před poškozením biologickou zátěží
  • BOĎOVÁ, Anna – VOJTEKOVÁ, Beáta: Preventívna ochrana a odborné ošetrenie zbierok
  • MARUŠICOVÁ, Božena – MAKOVÁ, Alena – ZELENÝ, Roman: Obalové materiály vhodné na skladovanie fotografických materiálov
  • GROSSMANNOVÁ, Hana: Plastové materiály ve sbírkách – identifikace a základy konzervace
  • MODRÁČKOVÁ, Dana: Papírové modely Arnoldiho ovoce
Múzeum 2/2011
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €