Pamiatky a múzeá 3/2012

Štvrťročník v slovenskom jazyku, rozsiahle resumé v nemeckom a anglickom jazyku. 72 s.

Obsah

 • MATÁKOVÁ, Barbora: Stredoveké nálezy v Sádku
 • DELIKÁT, Roman: Legendárna električka
 • BURAN, Dušan: Múzeum Ladislava Mattyasovszkého v Okoličnom
 • Nové Slovensko – podnet na novú syntézu
 • BENCOVÁ, Jarmila: Architekt Emil Belluš
 • HUPKO, Daniel – JANÁČKOVÁ, Ivana –TIHÁNYI, Jozef: Príbeh knihy o Pálfiovcoch
 • ZACHAROVÁ, Daniela: Bývalý jezuitský kostol v Skalici
 • TUNEGA, Michal: Znovuzrodenie rušňa
 • SIKORIAK, Ján – Lenhart Jozef: Grafický kabinet Jesenákovho kaštieľa
 • CHOBOT, Ľubomír: Lietavský hrad 1999 – 2012
 • KURINCOVÁ, Elena: Strelecký terč – pamäť mesta
 • OBUCHOVÁ, Viera: Návštevy Márie Terézie u bratislavských uršulínok
 • ZVAROVÁ, Zuzana – Baloghová Innet – Mackovič Ján: Gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave
 • BODNÁROVÁ, Katarína – Kallo Peter: Bratislavská Hlavná stanica a jej výzdoba z roku 1938
 • Reštaurovanie Reduty
 • TURČAN, Vladimír: Stĺp Marca Aurelia
Pamiatky a múzeá 3/2012
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €