Drobná sakrálna architektúra na Spiši

Zaoberá sa mapovaním drobnej sakrálnej architektúry - kaplniek a krížov, k ich historickému zhodnocovaniu i samotnej fotodokumentácii súčasného stavu týchto objektov.

Drobná sakrálna architektúra na Spiši
Cena bez DPH: 1,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,00 €