Habáni a habánska keramika

Autor: Petrakovičová Agáta (zost.)

Zborník z medzinárodného vedeckého seminára konaného 3. 9. 2011 v Modre na tému Habáni a habánska keramika

Obsah

  • PETRAKOVIČOVÁ, A.: Habáni a habánska keramika
  • FRANCOVÁ, Z.: Habánske pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
  • HRDLOVIČOVÁ, S.: Habánska fajansa v súkromnej zbierke Ignáca Bizmayera
  • ZAJÍČKOVÁ, M.: Postavy svätcov na džbankárskych výrobkoch Záhorského múzea v Skalici,
  • HOFERKA, M.: Habánska biblická konkordancia zo Sobotišťa
  • KALINOVÁ, A.: Sbírka novokřtěnské keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně
  • RIDIVICS, A.: Umeleckohistorický a archeometrický výskum habánskej keramiky v štátnych a súkromných zbierkach v Maďarsku
  • PESCHEL-WACHA, C.: Habánska fajansa v Rakúskom národopisnom múzeu vo Viedni
Habáni a habánska keramika
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €