Múzeum 4/2012

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • HOMOĽOVÁ, Alexandra: Galéria optikov strategických materiálov
  • KAMENSKÝ, Ján: Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011 – výstupy z jej komplexného vyhodnotenia
  • GAŽÍKOVÁ, Zuzana – KLOBUČNÍKOVÁ, Magdaléna: Zriaďovanie a financovanie galérií na Slovensku od roku 1991
Múzeum 4/2012
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €