Levočská biela pani

Autor: Pavúková-Uharčeková Dáša

Opisuje príbeh Juliany Korponayovej (historická postava popravená za vlastizradu, žila na prelome 17. a 18. storočia) má ľudské i politické pozadie. Obsahuje výskumy výstavy - Levoča - miesto, kde Juliana spáchala zradu, Betliar - panstvo Andrássyho údajného milenca. Ozrejmuje historické udalosti na základe súčasných poznatkov, ale aj mnohé legendy a domnienky.

Obsah

  • Levočská biela pani - historicko-kultúrne umelecké súvislosti
  • Postavenie Františka II. Rákociho
  • Predkovia J. Korponayovej
  • Zrod legendy - Mór Jokai
Levočská biela pani
Cena bez DPH: 30,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 30,00 €