Ľudovít Ďureje: Výber z tvorby

Autor: Petrakovičová Agáta (zost.)

Prierez výtvarnou tvorbou maliara a keramikára Ľudovíta Ďurejeho so spomienkami jeho priateľov a súčasníkov.

Ľudovít Ďureje: Výber z tvorby
Cena bez DPH: 1,70 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,70 €