Múzeum 3/2011

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma.
  • UHLÍŘOVÁ, Jana: Ako sa rodila expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
  • JANOVÍČKOVÁ, Marta: Príprava a realizácia novej expozície Dejín mesta v Múzeu mesta Bratislavy
  • SCHORGE, Walter: Multimédia v nových expozicích Národního technického múzea v Praze
  • LOBODOVÁ, Dagmar: Metalurgia v 19. a 20. storočí. Najnovšia expozícia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach
  • MAZÚR, Milan: Vincent Hložník, maliar nekonečna. Stála expozícia v Považskej galérii umenia v Žiline
Múzeum 3/2011
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €