Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku

Autor: Sopoliga Miroslav (ed.)

Cieľom publikácie je etnologické spracovanie problematiky ľudovej materiálnej kultúry v jej základných prejavoch a tradičných formách. Pozornosť autorov je sústredená na oblasť severovýchodného Slovenska obývaného rusínsko-ukajinským obyvateľstvom. Kniha sleduje základné vývojové fázy, ktorými táto zložka kultúry prešla od najstarších čias až do obdobia zániku jej tradičného charakteru. Poukazuje aj na možnosti transformácie tradičných prejavov ľudovej kultúry v súčasnom spôsobe života a načrtáva ďalšie perspektívy rozvoja príslušnej menšinovej kultúry na Slovensku.

Obsah

  • K problematike etnogenézy Ukrajinskej menšiny na Slovensku
  • Historiografia výskumu tradičnej hmotnej kultúry
  • V oblasti severovýchodného Slovenska
  • Prírodné pomery z aspektu vývoja hmotnej kultúry
  • Tradičné spôsoby hospodárenia
  • Domácka výroba a iné doplnkové zamestnania
  • Ľudové staviteľstvo
  • Vnútorné zariadenia domu
  • Božie chrámy – Cerkvi
  • Ľudový odev
Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku
Cena bez DPH: 11,62 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 11,62 €