Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 17

Autor: Sopoliga Miroslav (zost.)

Obsah tvoria tieto kapitoly: Dejiny kultúry pramene, Etnografia a folkloristika, Jazykoveda, Literárna veda. Čitateľ má možnosť zoznámiť sa s prvou časťou 4. zväzku cirkevných a svetských dejín karpatských Rusínov, ktorú M. Lučkaj napísal v r. 1843 na základe hodnoverných autorov a dokumentov užhorodslého biskupského archívu. Nepočetné listy z archívu spisovateľa J. Borolyča Borisovi Charčukovi prinášajú mnoho poznatkov k životopisom týchto spisovateľov a ako zdôrazňuje Š. Hostiňák sú presvedčivým svedectvom bratského spojenia halúzky ukrajinskej literatúry Česko-Slovesnka s mohutným kmeňom celoukrajinskej literatúry.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 17
Cena bez DPH: 2,66 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,66 €