Acta Musaei Scepusiensis 2006. Pohľady do minulosti VI.

Autor: Novotná Mária

Obsahuje historický význam unikátneho objavu z doby rímskej pod Spišským hradom. Opis Temnej jaskyne, tvorby umelcov bratislavského umeleckého spolku 1885-1945. Meštianske epitafy z Bardejova.

Obsah

  • Unikátny nález z doby rímskej pod Spišským hradom
  • Patrocínia stredovekého Spiša II
  • Mariánska hora v Levoči v minulosti i súčasnosti
Acta Musaei Scepusiensis 2006. Pohľady do minulosti VI.
Cena bez DPH: 6,64 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 6,64 €