Karpatskí Nemci/Die Karpatendeutschen/The Carpathian Germans

Autor: Ondrej Pöss

Publikácia približuje históriu karpatských Nemcov a ich aktivity po roku 1989 od založenia Karpatskonemeckého spolku až po súčasnosť. Bratislava, 2019, 112 s.

Karpatskí Nemci/Die Karpatendeutschen/The Carpathian Germans
Cena bez DPH: 7,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 7,00 €