Pamiatky a múzeá 1/2022

Obsah

 • Zaniknuté pamiatky:
 • SAMUEL, Marián – ŠULCOVÁ, Jana – Matejka, Miroslav: Málo známa stavba v areáli Bratislavského hradu
 • Architektúra:
 • PRIATKOVÁ, Adriana: Košický "mrakodrap". Budova poisťovne Assicurazioni Generali
 • Výtvarné umenie:
 • KRUPA, Vladimír: Alfons Mucha a Piešťany
 • Úžitkové umenie:
 • TOMAŠOVIČOVÁ, Terézia: Špecifické vlasové ozdoby uhorských žien v novoveku
 • Zbierky:
 • RAGAČ, Radoslav: Neznáma slovacikálna zbierka erbov
 • Obnova:
 • KICZKOVÁ, Bernadeta – KREMPASKÁ, Zuzana – RÁČAY, Martin: Areál dolného kaštieľa rodu Mariáši v Markušovciach
 • ZELINA, Marek: Znovuzrodenie letohrádku v Senici
 • Reštaurovanie:
 • ŠIMKO, Peter: Reštaurovanie secesného pohrebného koča
 • Rímska doba:
 • KUCHARÍK, Juraj: Prezentácia rímskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku a výstava Rimania a Slovensko
 • RAJTÁR, Ján: Limes na strednom Dunaji v zozname svetového dedičstva UNESCO
 • DAŇOVÁ, Miroslava: Archeológia pod vodou a rímske nálezy na Dunaji
 • STOKLAS, Boris: Zaujímavý hromadný nález rímskych mincí zo Šamorína
 • Expozícia:
 • TURČAN, Vladimír: Nová expozícia antropológie
 • Zahraničie:
 • MACEK, Václav: Krakovská múzejná triáda alebo o našej biede
 • Rozhovor:
 • Tri otázky Daliborovi Mikulíkovi, predsedovi Slovenského komitétu ICOM
Pamiatky a múzeá 1/2022
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €