Bohyne a svätice v umení 19.storočia na Slovensku

Autor: Herucová, Marta - Novotná Mária

Publikácia sa venuje starogréckym a starorímskym bohyniam a kresťanským sväticiam vo výtvarnom umení. Obsahuje celoslovenský výskum zameraný na mytologické a kresťanské námety v umení 19.storočia

Bohyne a svätice v umení 19.storočia na Slovensku
Cena bez DPH: 25,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 25,00 €