Zborník SNM 2012 – Archeoloógia supplementum 6 Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM-Archeologického múzea

Publikácia sa zaoberá širšou problematikou včasnostredovekých hromadných nálezov železných artefaktov – depotov, ktoré prevažne pochádzajú z hradiska Bojná.

Obsah

  • Katalóg
  • Vyhodnotenie
  • Analýza predmetov z depotov
  • Literatúra
  • Resumé
  • Tabuľky
Zborník SNM 2012 – Archeoloógia supplementum 6 Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM-Archeologického múzea
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €