Acta Judaica Slovaca 9, 2003

Publikácia obsahuje články na židovské témy

Obsah

  • KUŠANOVÁ - WIECHA, Katarína: Tikkun všetkých ľudských hriechov (Mesiášska kategória chasidizmu)
  • HUDEČKOVÁ, Viera: Postavenie židovskej komunity v meste Sabinov v medzivojnovom období
  • TANDLICH, Tomáš: Pramene k dejinám židov v Bratislave v období vlády Vladislava II. Jagelovského
  • JELÍNEK, Ješajahu A.: Dve poznámky. Pokus o delegitimizáciu Židov na Slovensku v roku 1919 „...predsa bol biskupom a videl, že v každej dedine je Žid – krčmár
  • BORSKÝ, Maroš: Synagoga Slovaca – dokumentačný projekt synagogálnej architektúry na Slovensku
  • Výstavná činnosť SNM-MŽK 2002 - 2003
  • Prehľad tvorby venovanej holokaustu a ľudskému uttrpeniu počas II. sv. vojny (koprodukcia Slovenskej televízie a SNM-MŽK)
  • Summary
Acta Judaica Slovaca 9, 2003
Cena bez DPH: 3,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,32 €