Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník L, 2004

Obsah

 • KAUTMANOVÁ, I.: Redlist species of fungi held in the collections of Slovak National Museum – Natural History Museum (Bra). I. Extinct and critically endangered species Príspevok na stiahnutie (PDF, 918,5 kB) 
 • PIŠÚT, I.: Nachträge zur Kenntnis der Flechten der Slowakei 18 Príspevok na stiahnutie (PDF, 47,0 kB)
 • PIŠÚT, I.: A few lichens from Madeira  Príspevok na stiahnutie (PDF, 59,2 kB)
 • KOCHJAROVÁ, J.: Z nepublikovaných floristických údajov Václava Vraného/ From the unpublished floristical data sampled by Václav Vraný Príspevok na stiahnutie (PDF, 2,2 MB)
 • MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, M.: Communities of the suballiance Caricenion Gracilis in the Borská nížina lowland 31 Príspevok na stiahnutie (PDF, 2,4 MB)
 • MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, M.: Potvrdenie výskytu asociácie Charetum hispidae Margelof 1947 v blízkom okolí Hlohovca/ Confirmation of occurrence of association Charetum hispidae Margelof 1947 in the vicinity of Hlohovec Town Príspevok na stiahnutie (PDF, 50,6 kB)
 • UHLÍŘOVÁ, J.: Type specimens of the vascular plants in the herbarium of the Slovak National Museum – Natural History Museum (BRA) Part 1 Príspevok na stiahnutie (PDF, 3,8 MB)
 • JÁSZAY, T. - MAJZLAN, O.: Interesting findings of six rove beetles from Slovakia (Coleoptera: Staphylinidae) Príspevok na stiahnutie (PDF, 61,7 kB)
 • STRAKA, V.: Diversity of some Orthoptera and Mantoptera of the Veľká Fatra mountains Príspevok na stiahnutie (PDF, 50,1 kB)
 • STRAKA, V.: Dragonflies (Odonata) in the Veľká Fatra mountains Príspevok na stiahnutie (PDF, 44,2 kB)
 • ZAVADIL, V. - BELANSKÝ, P. - KAUTMAN, J.: Významná reprodukční lokalita obojživelníků na území Horné Oravy v silném ohrožení / The important amphibian-reproduction locality at Horná Orava region threatened Príspevok na stiahnutie (PDF, 50,0 kB)
 • ŠEFČÁKOVÁ, A.: Medzitkanivové rozdiely v obsahu stopových prvkov kostier zo včasnostredovekého pohrebiska Borovce (okr. Piešťany) / Tissue differences in the trace elements contents of skeletons from the Early Medieval cemetery at Borovce (district Piešťany, southwest Slovakia) Príspevok na stiahnutie (PDF, 196,5 kB)
 • ŠEFČÁKOVÁ, A., THURZO, M., BRŮŽEK, J.: Antropologické nálezy z obdobia sťahovania národov z územia Slovenska/ Anthropological finds from Slovakia dated to the Great Migration Period Príspevok na stiahnutie (PDF, 883,5 kB)
 • MATOUŠEK, B.: Príspevok k dejinám Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave. XVI. časť – Päťdesiat ročníkov Zborníka Slovenského národného múzea – Prírodné vedy/ A contribution to the history of the Natural History Museum of Slovak National Museum in Bratislava. Part XVI. – Fifty years of Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci Príspevok na stiahnutie (PDF, 55,5 kB)
 • KAUTMANOVÁ, I.: Index to volumes XLI – L (1995 – 2004) of Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci Príspevok na stiahnutie (PDF, 72,7 kB)
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník L, 2004
Cena bez DPH: 2,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,32 €