Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník XLVIII, 2002

Obsah

 • JANSKÝ, V.: Za Dr. Iljom Okálim
 • PIŠÚT, I.: Nachträge zur Kenntnis der Flechten der Slowakei 16
 • PIŠÚT, I.: Beitrag zur Kenntnis der Flechten Rumäniens
 • GUTTOVÁ, A.: Determinácia kolekcie lišajníkov z expedície PIPEX na Muránskej planine zo zbierok Slovenského národného múzea
 • RIPKOVÁ, S.: Genus of Crepidotus in the Herbarium of the Slovak National Museum – Natural History Museum, Bratislava
 • KAUTMANOVÁ, I.: Cordyceps entomorrhiza and Cordyceps tuberculata (Ascomycetes, Clavicipitales) new for Slovakia
 • UHLÍŘOVÁ, J. - BERNÁTOVÁ, D.: K flóre a vegetácii kopcovitých vyvýšenín Turčianskej kotliny
 • BRTEK, J.: Taxonomical survey of the Anostraca, Notostraca, Cyclestherida, Spinicaudata and Laevicaudata
 • ŠEFČÁKOVÁ, A. - HUDEC, J. - STROUHAL, E.: Egyptská ľudská mumifikovaná hlava – nový nález zo zbierok na Slovensku
 • THURZO, M. - BEŇUŠ, R. - LIETAVA, J. - LENGYELOVÁ, T. - BÁTORA, I. - KRIŠTÍN, J.: Imrich Thurzo (1598 – 1621) – antropologicko-historická a paleopatologická analýza telesných pozostatkov syna palatína Juraja Thurzu
 • PIŠÚT, I.: Edmund Szelényi (1877-1931) – neznámy zberateľ lišajníkov
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník XLVIII, 2002
Cena bez DPH: 1,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,99 €