Acta Judaica Slovaca 13, 2007

Publikácia obsahuje články so židovskou tématikou.

Obsah

  • FATRANOVÁ, Gila: Židovské rady (niekoľko poznámok)
  • JELÍNEK, Ješajahu A.: Pastiersky list slovenského episkopátu z 8. Marca 1943
  • BACHNÁR, Alexander – DUKES, Fridrich J.: Stručná informácia o partizánskej jednotke z Pracovného tábora Židov v Novákoch
  • LAHAV, Jehuda: „Nový svet“ starého sveta
  • KORČOK, Martin: Krátka história židovského obyvateľstva v Galante
  • BUDA, František: Osudy židov z Tvrdošoviec v horthyovskom Maďarsku po Viedenskej arbitráži
  • HABAŇOVÁ, Tereza: Krstenie židovských detí v habsburskej monarchii v 18. storočí
Acta Judaica Slovaca 13, 2007
Cena bez DPH: 3,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,32 €