Acta Judaica Slovaca 18, 2012

Publikácia obsahuje články so židovskou tématikou.

Obsah

  • KORČOK, Martin: Seredské svedectvá
  • POKREIS, Hildegarda: Analýza vybraných udalostí holokaustu na slovensko-maďarskom pohraničí
  • BLODIG, Vojtech: Počátky obnovy města poznamenaného tragédií Terezín v letech 1945 – 1946
  • SABOLOVÁ, Jana – Sabol Dominik: Migrácia židovského obyvateľstva v 19. storočí na príklade regiónu Šariša (podľa sčítania obyvateľstva v roku 1869)
  • JELÍNEK, Ješajahu A.: Zahraničné židovské inštitúcie a Židia
  • SOMBATI, Ján: Spoločnosť a súdny systém Jeruzalemského kráľovstva
  • ČOMAJOVÁ, Marta - zost.: Bibliografia edičnej a vydavateľskej činnosti Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave za roky 2003 – 2012. Výstavná činnosť Múzea židovskej kultúry v rokoch 2004 – 2012. Prehľad tvorby venovanej holokaustu a ľudskému utrpeniu počas druhej svetovej vojny.
  • Resumé
Acta Judaica Slovaca 18, 2012
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €