Acta Judaica Slovaca 7, 2001

Publikácia obsahuje články na židovské témy.

Obsah

  • JELÍNEK, Ješajahu A.: Dynamika židovského osídlenia v hornom Uhorsku
  • SLAMEŇOVÁ, Jana: Židia vo Vrútkach
  • DŽUPA, Karol: História michalovských Židov medzi dvoma svetovými vojnami
  • BAUER, Yehuda: Holokaust: špecifický a univerzálny
  • SLNEKOVÁ, Veronika: Dislokácia židovských obyvateľov v rámci mesta, v rámci Slovenska a arizácia židovského domového majetku v Trnave v rokoch 1939 - 1945
  • SZENTANDRÁSI, Tibor: Ako ďalej? Objektívne a subjektívne podmienky prekonania protimenšinových postojov
Acta Judaica Slovaca 7, 2001
Cena bez DPH: 2,66 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,66 €