Košický zlatý poklad

Autor: Budaj Marek

Košický zlatý poklad tvorí 2 920 zlatých mincí, tri medaily, renesančná reťaz a medená schránka. Poklad patrí svojím obsahom medzi unikátne nálezy mincí nielen zo Slovenska, ale aj v rámci Európy. Jeho obrovský význam spočíva okrem bohatého zastúpenia jednotlivých typov zlatých mincí aj v ich širokom geografickom zábere. Nachádzajú sa tu mince z veľkej časti Európy. Keďže väčšina z nich pochádza z rôznych oblastí a krajín Európy, ktoré mali rozdielny vzťah k Uhorsku tak v zahraničnej politike, ako aj v hospodárstve, treba ich hodnotiť osobitne. Medzi vzácne numizmatické pamiatky patria tri zlaté medaily. Jazdecká medaila Ferdinanda I. pochádzajúca z roku 1541 je vzácna a atypicky vyhotovená medaila. Za svetovú raritu ju môžeme považovať v zlatom variante. Súčasťou košického zlatého pokladu je okrem mincí a medailí aj vzácna renesančná zlatá reťaz, ktorej dĺžka je 214 cm a rýdzosť 990/1000. Všetky mince, medaily i reťaz košického zlatého pokladu boli uložené v zvláštnej medenej schránke, ktorej dno a veko tvorili dve približne rovnaké časti vytepané z medeného plechu. Po ich spojení a uzavretí schránka pripomína bochník chleba. Pri posudzovaní obdobia ukrytia pokladov mincí sa všeobecne vychádza z razieb s najmladším letopočtom v náleze. Najmladšími mincami v náleze sú uhorské dukáty Leopolda I. z roku 1679, preto čas ukrytia musíme hľadať buď v tomto, alebo v najbližších rokoch po uvedenom letopočte. Poklad bol objavený v tridsiatych rokoch minulého storočia v budove bývalej Spišskej komory, a tak predpokladáme, že jeho majiteľ bol úzko spojený s touto inštitúciou. Okamžite sa vedelo, že ide o unikátny nález. Skutočný historicko-umelecký význam zlatých mincí nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu sa zistil až po jeho spracovaní v Národnom múzeu v Prahe.

Košický zlatý poklad
Cena bez DPH: 29,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 29,00 €