Bratislavský hrad na pohľadniciach

Autor: Barta Peter - Pjatek Slavomír

V zbierkach Slovenského národného múzea-Historického múzea sa nachádza niekoľko stoviek pohľadníc Bratislavy, za pomoci ktorých môžeme sledovať premenu Bratislavy z provinčného a malebného mesta na moderné veľkomesto. Táto premena priniesla nielen pozitíva, ale aj negatíva, pretože sa búrali budovy či celé ulice a štvrte s ktorými boli spojené životy generácie Bratislavčanov. V prípade Bratislavského hradu sa však stretávame s opačným postupom – hrad obrazne i fakticky vstáva z popola ako bájny vták Fénix. Hradné ruiny, takmer 150 rokov pripomínajúce svojou siluetou stôl, boli predmetom záujmu verejnosti a mnohých nadšencov presadzujúcich záchranu tohto historického monumentu. Napriek rôznym pokusom nahradiť ruiny novou výstavbou začala v roku 1954 obnova hradu. Na pohľadniciach zo 60. rokov 20. storočia vidíme postupujúcu rekonštrukciu - lešenie okolo paláca, výstavba striech atď. Obnovený hrad sa stal sídlom najvýznamnejších štátnych a kultúrnych inštitúcií.

Bratislavský hrad na pohľadniciach
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €