Múzeum 1/2011

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Na čo je nám veda v múzeu
  • MAJCHROVIČOVÁ, Viera: Legislatívne predpoklady výskumu a vývoja v múzeách SR
  • KAUTMANOVÁ, Ivona – KAUTMAN, Ján – ŠEFČÁKOVÁ, Alena: Veda a výskum v múzeách prírodovedného charakteru
  • LOBODOVÁ, Dagmar: Veda a výskum v technickom múzejníctve
  • SYRNÝ, Marek: Vedecko-výskumná činnosť Múzea Slovenského národného povstania
Múzeum 1/2011
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €