Múzeum 1/2012

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • ŠULLOVÁ, Zuzana: Múzeum techniky a jeho zbierky
  • KURINCOVÁ, Elena: Analýza fondu techniky Múzea mesta Bratislavy
  • CHOVANEC, Ján – PARIHUZOVÁ, Mária: Technické zbierky vo Vlastivednom múzeu v Trebišove
Múzeum 1/2012
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €