Múzeum 1/2013

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Walter Schorge: Bezpečnosť sbírkových předmětu v múzeích - ochrana proti ztrátě, poškození a znehodnocení
  • Daniel Kalafut: Pátranie po predmetoch kultúrnej hodnoty
  • T omáš Michalík: Krádeže predmetov kultúrneho dedičstva ako strata časti identity pohľadom právnika
  • Slavomír Pjatek: Bezpečnosť a ochrana zbierkových predmetov na Bratislavskom hrade
  • Daniela Čambalová: Ochrana kultúrneho dedičstva v múzeách. Príklad z praxe, ktorý neodporúčame opakovať
  • Gabriela Podušelová – Silvia Lörinčíková: Ohodnotenie zbierkových predmetov poškodených požiarom na hrade Krásna Hôrka
Múzeum 1/2013
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €