Múzeum 1/2014

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Pavol Ižvolt: Využitie historických objektov na múzejné účely
  • Jana Luková: Súčasné umenie v historických obektoch – je možné dosiahnuť symbiózu?
  • Ján Papco: Múzeum ako tvorba. Reflexie ku kreatívnej múzejnej prezentácii
  • Beáta Husová: Hrad Devín – otvorená brána ku kultúrno-historickému dedičstvu
  • Silvia Lörinčíková: Hrad Krásna Hôrka – pohľady do minulosti a perspektívy
  • Mária Jagnešáková: Oravský hrad. Nové expozície v pôvodných priestoroch hradu
Múzeum 1/2014
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €