Múzeum 2/2012

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • REDAKCIA: Digitalizácia v múzeách a Digitálne múzeum
  • BOHUMELOVÁ, Mária – BAHURINSKÁ, Jana – ČUDRNÁK, Michal: Slovenská národná galéria spúšťa projekt Digitálna galéria
  • JANIŠ, Michal: Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky a její elektronický systém
  • KAUTMAN, Ján: Digitalizácia prírodovedných zbierok
Múzeum 2/2012
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €