Múzeum 2/2013

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma:
 • Gabriela Podušelová: Odsúdení na spoluprácu
 • Katarína Vizárová – Milena Reháková: Interdisciplinárny výskum v oblasti ochrany objektov kultúrneho dedičstva a jeho aplikácia v praxi
 • Marianna Janoštínová: Príležitosť pre partnerstvá v oblasti cestovného ruchu
 • Beáta Husová: Symbióza múzea a školy
 • Attila Agócs: Medzinárodná spolupráca slovenských múzeí v rokoch 2007 – 2011
 • Martin Korčok: Spolupráca SNM-Múzea židovskej kultúry s domácimi a zahraničnými partnermi
 • Katarína Repáňová – Michael Daskalakis: Aby kultúra nevyhynula
 • Gabriella Jarábik: Spoločné dedičstvo: Madách
 • Marian Číž: Hľadanie partnerov na spoluprácu
 • Aneta Španová: Spolupráca na projekte záchrany bundy z pozostalosti po M. R. Štefánikovi
Múzeum 2/2013
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €