Múzeum 3/2013

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma:
 • Rastislav Púdelka: Slovenské národné múzeum a jeho zbierky
 • Stanislav Očka – Katarína Škovirová: Andrej Kmeť a jeho neznáme aktivity k príprave prírodovednej expozície
 • Anna Oláhová: Dielo Martina Benku v SNM v Martine-Múzeu Martina Benku
 • Alena Piatrová: Justova zbierka
 • Ján Kautman: Osudy významných zbierok v SNM-Prírodovednom múzeu
 • Edita Bugalová – Miriam Das Lehotská – Mária Krajčiová – Danica Štilichová – Sylvia Urdová: SNM-Hudobné múzeum z pohľadu vybraných súborov zbierkových predmetov
 • Eva Králiková: Z pozostalosti Milana Rastislava Štefánika
 • Mária Halmová: Zbierka fotografa Miroslava Dukáta v Slovenskom národnom múzeu
 • Hana Zelinová: Kolekcia divadelných plagátov Dramatického odboru Vinohradskej obce
 • Elena Machajdíková: Z histórie Archívu Slovenského národného múzea
Múzeum 3/2013
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €