Múzeum 3/2021

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • MACHAJDÍKOVÁ, Elena: Osobné fondy a pozostalosti
 • Hlavná téma:
 • MARETTA, Robert Gregor: Osobné fondy v Archíve Slovenského národného múzea z pohľadu archívnej metodiky
 • SEDLÁČKOVÁ, Michala: Významné osobnosti slovenského múzejníctva ukryté v archívnych fondoch Archívu Slovenského národného múzea, pobočky v SNM-Múzeách v Martine
 • KUČEROVÁ BODNÁROVÁ, Katarína: K problematike osobných fondov galerijných pracovníkov. Na príklade osobného fondu Karola Vaculíka
 • GRESCHOVÁ, EVA: Osobné fondy múzejníkov v Archíve ochrany prírody a jaskyniarstva
 • BARBORIAKOVÁ, Lenka: Osobnosti v Archíve Múzea slovenského národného povstania
 • AMBRUŠOVÁ, Uršula: Hornouhorskému muzeálnemu spolku v Košiciach darujem...Osobný fond – pozostalosť Imricha Henszlmanna v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach
 • VÁLYIOVÁ, Nikola: Emil Petách, zaslúžilý pracovník kultúry. Osobný fond numizmatika, múzejníka, historika
 • FIGUROVÁ, Tatiana: Osobný fond lesníka Jozefa Urgelu v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene
 • Múzejné zbierky:
 • KRIŠTOFOVÁ, Alica: Norimberské tlače 17. storočia v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne
 • VÁRY, Jerguš: Ikonický Flexaret VI v zbierkach VHÚ-Vojenského historického múzea Piešťany
 • Z histórie:
 • REĽOVSKÁ, Daniela: Múzejník, etnograf a zberateľ. Ján Olejník (10. máj 1921 – 20. apríl 2017)
 • Informačné zdroje:
 • JURČÍKOVÁ, Ivana: Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2020
 • MATUCHOVIČOVÁ, Kristína – BOHUMELOVÁ, Mária: Galérie na Slovensku v roku 2020
 • VÁŠÁRYOVÁ, Zuzana: Noc múzeí a galérií po "znovuotvorení" kultúry
 • MIĽANOVÁ, Ľubica: Pozornosť venovaná múzeám v agrorezorte
 • KRÁLIK, Tomáš: Malá sonda do internetovej produkcie svetových múzeí v pandemickom období 2020 – 2021
 • Múzejná komunikácia:
 • BABICOVÁ, Renata: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Nová expozícia v Podpolianskom múzeum v Detve
 • ONDERKOVÁ, Radka: Výstava Upevni, Bože – z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948 v SNM-Múzeum rusínskej kultúry
 • ŽAŽOVÁ, Miroslava: Pivnica a jej tajomstvá – edukačný program Malokarpatského múzea v Pezinku
 • Personálie:
 • TÓTH, Csaba: Odišiel RNDr. Juraj Galvánek – prírodovedec, ochranár a múzejník
 • ŠTEFÁNIK, Martin: Životné jubileum Mgr. Márie Mitterovej
 • Recenzie a anotácie:
 • KUŠNÍR, Jozef: Jozef Ridilla: Gotická skulptúra a tabuľová maľba Kostola sv. Martina v Lipanoch
 • DÍTE, Tibor: Ján Dolák: Muzea pěti kontinentu
 • TURČAN, Vladimír: Daniel Hupko a kol.: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31
Múzeum 3/2021
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €