Múzeum 4/2011

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • HABÁŇOVÁ, Gabriela: Vývoj pamiatkového fondu technických a industriálnych pamiatok a jeho rast na príklade Bratislavského kraja
  • KLÍMA, Ladislav: Dokumentácia a prezentácia technických pamiatok v Slovenskom technickom múzeu
  • ŠULLOVÁ, Zuzana – ROMAN, Jozef: malé vodné elektrárne – špecifická skupina technických pamiatok
Múzeum 4/2011
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €