Múzeum 4/2014

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Ján Paprčka: Neznáme nehmotné kultúrne dedičstvo
  • Hana Hlôšková: Ľudová slovesnosť na Slovensku
  • Elena Zahradníková: Ľudové zvyky a ich význam pre dnešok
  • Katarína Nádaska: Pramene slovenského ľudového divadla
  • Andrea Jamrichová: ÚĽUV a nehmotné kultúrne dedičstvo
  • Miroslava Koreňová – Monika Zapletalová: Digitalizácia ľudových tancov a postupov výroby ľudového odevu
Múzeum 4/2014
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €