Múzeum 4/2021

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • PÍREK, Michal: Pohľadom kurátora zbierky historických militárií
 • Hlavná téma:
 • PÍREK, Michal: Historické militáriá v zbierkovom fonde SNM-Historického múzea v Bratislave
 • MALEČKOVÁ, Katarína: Zbrane v zbierkach SNM-Múzea Bojnice
 • MATÉOVÁ, Tímea: Minulosť a budúcnosť prezentácie zbraní a militárií zo zbierok Andrássyovcov
 • STEJSKAL, Martin: Najstaršia palná zbraň v zbierkach SNM-Spišského múzea v Levoči
 • JURKOVÁ, Viera: Zbrane a munícia v zbierkovom fonde VHÚ-Vojenského historického múzea Piešťany
 • CUPER, Ivan – HOLÍK, Peter: Munícia ako zbierkový predmet v zbierkach múzea
 • ONDRIA, Erik: Zbierka militárií v Krajskom múzeu v Prešove
 • UHRIN, Marian – LIPTÁK, Ondrej: Lesk a bieda skanzenu ťažkých zbraní. Súčasný stav exteriérovej expozície Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
 • ENGEL, Štefan: Môže zbraňová amnestia pomôcť múzeu?
 • Múzejné zbierky:
 • VRABĽOVÁ, Lenka: Československý hraničný orientačný stĺp z hraničného priechodu vo Vyšnom Komárniku
 • GODÁL, Ondrej: Zbierka zbraní a militárií Tríbečského múzea v Topoľčanoch
 • FRICOVÁ, Jana – MRÁZEK, Martin – ROUBÍČEK, Michal: Možnosti sloupku integrované ochrany v múzejní praxi
 • PLANKA, Bohumil: Skenování dlouhých čepelí
 • Informačné zdroje:
 • JURKOVIČ, Ján: Digitalizácia múzejných zbierok – trochu inak
 • Múzejná komunikácia:
 • HORÁČKOVÁ, Alžběta: Muzea mají sílu měnit svět k lepšímu
 • GAJDOŠOVÁ, Magdaléna: 70 rokov časopisu/30 rokov cien. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020
 • JURKOVÁ, Viera: Slováci v rovnošatách 1848-2020
 • Personálie:
 • Predstavujeme nových riaditeľov: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka Slovenského technického múzea
 • Recenzie a anotácie:
 • BARTÍK,Juraj: Dárius Gašaj: Zbrane a zbroj bronzovej doby
Múzeum 4/2021
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €