Tradície a hodnoty. Hagyományok és értékek. Traditions and Values. Traditionen und Werte

Štvorjazyčný katalóg (v slovenskom, maďarskom, nemeckom, anglickom jazyku) vydaný pri príležitosti otvorenia stálej expozície MKMS v roku 2003. Poskytuje komplexný pohľad na stálu expozíciu MKMS, ktorá prezentuje históriu (Obrazy z dejín Maďarov) a ľudovú kultúru (Klenotnica ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku) maďarskej komunity na území Slovenska.

Obsah

  • Obrazy z dejín Maďarov
  • Klenotnica ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku
  • Maďarskí umelci v Československu (1918 -1938)
  • Zoznam vystavených predmetov
Tradície a hodnoty. Hagyományok és értékek. Traditions and Values. Traditionen und Werte
Cena bez DPH: 3,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,32 €