Heraldické pamiatky na Palugyayovcov

Autor: Jana Oršulová

Obsah

 • Úvod
 • I. Palugyayovci a ich rodový erb
 • Štvrtený erb Gabriela Palugaya ml.
 • Palugyayovské erby na kresbách Ľudovíta Matiašovského v zbierkach Liptovského múzea v Ružomberku
 • II. Palúdzka a Bodice, dnes miestne časti mesta Liptovský Mikuláš
 • Kostol sv. Jána Apoštola v Palúdzke
 • Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
 • Kaštiele v Liptovskom Mikuláši-Palúdzke
 • Kaštieľ Vranovo (kaštieľ Alberta Okolicsányiho/Okoličianskeho)
 • Kaštieľ Gašpara Palugyaya (kaštieľ Bocian)
 • Liptovský Mikuláš-Bodice
 • Kostol sv. Ladislava
 • III. Jakub Palugyay a jeho potomkovia v Bratislave
 • Jakub Palugyay - krčmár - hoteliér - veľkopodnikateľ s vínom
 • Pohrab Jakuba Palugyaya v dobovej tlači
 • Synovia Jakuba Palugyaya
 • Palugyayovci v literatúre o Bratislave
 • Firma J. Palugyay a synovia po roku 1918
 • IV. Palugyayovské erby na architektúre v Bratislave
 • Dóm sv. Martina
 • Chateau Palugyay
 • Kto bol Johann Wenish?
 • Hrobka na Ondrejskom cintoríne
 • Dom na Hlavnom námestí č. 6 - Zelená č. 1
 • Kaplnka na Hlbokej ceste (zaniknutá)
 • Blumentálsky kostol
 • Kostol sv. Ladislava
 • Modrý kostol
 • V. Zbierkové predmety múzeí a galérií a Palugyayovci - výber (Bratislava, Trnava)
 • Zbierkové predmety viažuce sa k rodu a predmety spojené s Jakubom Palugyayom (1819 - 1886)
 • Zbierkové predmety viažuce sa k Františkovi Palugyayovi (1845 - 1925)
 • Zbierkové predmety viažuce sa k Jozefovi Palugyayovi (1846 - 1915)
 • Zbierkové predmety spojené s činnosťou firmy Jakub Palugyay a synovia - reklamné predmety - produkty firmy
 • VI. Pezinok
 • Domy v meste
 • Farský kostol v Pezinku
 • Dná sudov zo Cahteau Palugyay v Bratislave v Malokarpatskom múzeu v Pezinku
 • Palugyayovské sudy v Pezinskom zámku
 • VII. Rodové erby Palugyayovcov - záverečné zhrnutie
Heraldické pamiatky na Palugyayovcov
Cena bez DPH: 14,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 14,00 €