Bratislava – Pressburg die Stadt und Mutter Israel´s

Autor: Robert Neumann

Publikácia v origináli v nemeckom jazyku mapuje históriu židovskej obce v Bratislave od jej vzniku až do roku 1526. V knihe sú uvedené širšie politické, sociálne a finančné súvislosti v Maďarskom kráľovstve, obsahuje edikty a nariadenia kráľov, vysokých úradníkov a ich preklady do nemčiny, so špeciálnym zameraním na židovské obyvateľstvo v celom kráľovstve.

Bratislava – Pressburg die Stadt und Mutter Israel´s
Cena bez DPH: 35,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 35,00 €